Het zullen de hormonen wel zijn..

Bij de term ‘hormonen’ denken we al snel aan het effect ervan op menselijk gedrag. Vaak met een negatieve bijklank. Puberaal en agressief gedrag in jonge mannen wordt toegedragen aan testosteron. Emotionele achtbanen die vrouwen kunnen ondergaan tijdens de cyclus, zwangerschap of overgang worden toegedragen aan oestrogeen. Het zet hormonen in een kwaad daglicht, en dat is zonde. Deze negatieve associaties doen geen recht aan de wonderlijke wereld van hormonen, de leer van endocrinologie. Hormonen zijn fascinerend!

Een goede hormoonhuishouding waarin verschillende hormonen in tijd fluctueren en elkaar in balans houden is cruciaal voor een gezonde gemoedstoestand. Maar wij mensen zijn niet uniek hierin. Alle dieren hebben in meer of mindere mate een complexe hormoonhuishouding waarin cruciale functies worden aangestuurd. Dierlijk gedrag heeft vaak een hormonale basis. En plantlijk gedrag dan?

Planten hebben ook hormonen. Verschillend van hormonen uit het dierenrijk, en ‘gedrag’ is een beetje een vreemde term met betrekking op planten. En plantlijk is geen woord. Wist ik. Het is wellicht wat antropomorfisch om te praten over het gedrag van planten, alsof planten daadwerkelijk keuzes kunnen maken, verliefd kunnen worden en pijn kunnen lijden.

Keuzes maken is een rationeel of intuïtief proces waar een cognitief brein voor nodig is. Dat hebben planten niet. Verliefd worden is ook niet nodig voor planten, de voorplantingsstrategie van planten kent weinig romantiek. Bevruchting vindt vaak plaats door een complete vreemdeling (wat pollen van een paar velden verderop), en zelfbevruchting is ook een vaak voorkomend fenomeen bij planten. Aan verliefd zijn hebben planten een broertje dood.

Pijn lijden dan, kunnen planten dat? Toen ik zo’n vijf jaar oud was zag ik op Sesamstraat een filmpje van twee pratende bomen. Ze keuvelde gezellig wat in een bos. Er kwamen twee houthakkers met een grote zaag. Zo’n zaag die je met zijn tweeën moest vasthouden. De houthakkers hadden baarden. Ze begonnen tot mijn verafschuwing één van de bomen door te zagen. De boom schreeuwde het uit van de pijn. Met bomenbloed en alles! Dat korte filmpje maakte een grote indruk op kleuter Manus. Ik durfde jarenlang geen tak meer van een boom af te breken.

Na de afgelopen tien jaar van persoonlijk onderzoek in de wijze waarop planten met stress omgaan kan ik concluderen dat dit Sesamstraat filmpje een niet heel accuraat beeld geeft van plantenleed. Maar planten ervaren wel degelijk stress. Droogte, hitte, een knagend insect, een necrotrofe schimmel; planten zitten er niet op te wachten en hebben net als ons een complexe hormonale huishouding om de juiste respons te activeren.

Trips of rupsen die aan je knagen? Het plantenhormoon Jasmonzuur wordt grootschalig aangemaakt en zorgt voor een response tegen deze vreetzakjes. Bacteriën of biotrofe schimmels die je gewas belagen? Salicylzuur is aan de beurt. En deze twee stresshormonen hebben een soort wipwap effect. Als de aanmaak van Salicylzuur omhoog gaat, gaat Jasmonzuur omlaag en andersom. Planten met zowel knagende insecten als bacteriële en virale belaging hebben het dus extra zwaar.

All About Plant Hormones

Dan zijn er nog allerlei groei en bloei hormonen zoals Auxine, Ethyleen, Gibberellinezuur, Abscisinezuur en vele anderen. Voor elk cruciaal proces in de plant zijn specifieke planthormonen beschikbaar. En veelal werken deze weer in synergie of antagonie van de stress hormonen. Als tuinder doe je er van alles aan om een zo’n mooi en gezond mogelijk gewas te krijgen. En als het blad dan weer eens slaphangt of er vreemde vlekken op je bloemen of vruchten zitten vraag je je af wat jij kan doen. Maar het laatste zetje in het herstel komt altijd uit de plant zelf. Wat er ook gebeurt in je gewas, 99% van de tijd zullen het de hormonen zijn die de klus moeten klaren.

Viraal gaan

Corona virussen welke ziektes veroorzaken zoals SARS, MERS en COVID-19 behoren tot de Nidovirales orde. Nidus is latijn voor nest. Nest refereert niet naar het nestelen in de longen. Of vleermuisnesten. Of heel de dag ziek in je nest blijven liggen. Nest refereert naar 3’ geneste sub-genomische mRNAs. Juist ja…

Dat is een waarheid, ik las het immers in een wetenschappelijke publicatie. Maar waarheden gaan doorgaans minder viraal dan aantrekkelijke stellingen.

Er zijn vele plantvirussen die het een tuinder in de afgelopen decennia erg moeilijk hebben gemaakt. Recent nog werd onze sector overvallen door het tomaten bruin rugose fruit virus.  COVID-19 heeft niets met planten. ToBRFV heeft niets met mensen.

ToBRFV en COVID-19 zijn veel meer verschillend dan dat ze hetzelfde zijn. Ze hebben echter iets gemeen; we hebben naast sanitaire maatregelen geen echte oplossing. Je kunt het wel proberen te vermijden, maar er is geen vaccin of resistentie. En dat maakt de situatie zo penibel. Ze zijn beide ontstaan als een mutatie op een al bestaand virus. En bij het ontstaan van deze mutaties, ontstaat er een hele nieuwe wereld aan gastheren voor deze virussen. Zo kunnen de virussen letterlijk viraal gaan op globale schaal. Min of meer ongeremd.

Mutaties in een virus genoom kunnen zich als wild vuur door een populatie verspreiden. Maar naast deze genetische evolutie vindt er een evolutie plaats op een ander vlak. Een ‘survival of the fittest’ op gebied van informatie en ideeën. Niet op gen niveau, maar op meme niveau.

New Media M.A. Research Blog | Media Studies, University of ...

Meme is een term uit de koker van evolutiebioloog Richard Dawkins. Een foto van een leeg schap, een knullige tweet van een rapper of volkszanger, of een filmpje van vrouwen die vechten om de laatste wc-rollen. Allemaal memen met de potentie om viraal te gaan. Naast de genetische evolutie van nieuwe virussen vindt er parallel een memetische evolutie van ideeën plaats. Een evolutie waarin de ‘fitste’ ideeën blijven leven en zich verspreiden. We leven in tijden van social media en fake news, memen gaan razendsnel het web over. Maar wat is een ‘fit’ idee in deze context?

Dat virussen van de nidovirales orde bestaan uit 3’ geneste sub-genomische mRNAs is niet een heel ‘fit’ idee. Daar is niets sexy aan, en ook niet direct belangrijk in ons dagelijks leven. Click-bait verspreidt zich een stuk sneller dan de vaak complexe en genuanceerde waarheid.

We hebben allen een verantwoordelijkheid om sceptisch te zijn. Luister naar experts, niet naar volkszangers of voetbalsterren. Bestrijd COVID-19 door de verspreiding van ‘antivirale media’. Deel de juiste kennis; beoefen strikte hygiëne, blijf thuis zo veel als mogelijk, beoefen sociaal fysieke onthouding en leef gezond en met compassie. Eet verse groenten en stuur een bosje bloemen naar eenieder die je liefhebt… Ok, dat laatste helpt niet in de bestrijding tegen het virus, maar het kan geen kwaad en ik hoop voor onze sector dat ook dit idee viraal gaat.

Blijf sterk, liefdevol en nuchter. Dat kunnen tuinders kneitergoed!